ГЛАВНАЯ       О ЦЕНТРЕ        ФОТО           ФОРУМ       КРУЖКИ      ПРОЕКТЫ  
Главная
Wednesday, 24 July 2024
 
 
Проект языкового сотрудничества со школой Сымерпалу
Friday, 13 April 2012

"Kõik erinevad - kõik võrdsed".
"Все разные - все одинаковые".

Projekt  «Kõik erinevad- kõik võrdsed»
Projekti rahastaja - Integratsiooni Sihtasutus.
Projekti raames Narva õpilased elasid Sõmerpalus  ja õppisid Sõmerpalu Põhikoolis tugiõpilase klassis.
Projekti tulemused mõjutasid sihtrühmale järgmiselt:

• toimus teadmise süvendamine õpilastel, et Eesti on meie ühine kodu;
• hakkab patriotismitunde kasvatamine ja riigile lojaalsete kodanike kasvatamine õpilastest;
• õpilased tunnetavad, et nii eesti kui venekeelsed noortel on hoolimata erinevast emakeelest sarnased huvid ja eesmärgid, meie ühine kodu on Eestimaa;
• peale projekti läbiviimist toimub veel aktiivsemaks tolerantsuse arendamine teistest rahvustest inimeste vastu,  õpilased õppisid austama teise rahvuse kultuuri, kombeid, rahvatraditsioone.

Plaanis on samuti kutsuda oma pikaaegsed tugiõpilased ja sõbrad Narva, kus õpilased tutvustavad eestlastest eakaaslastele oma kodulinna ja kooli.


 
< Prev   Next >
 
Rambler's Top100 Copyright "Gagarin" Keskus, Narva 2006